L’ACCÉS AL CANNABIS S’HA DE REGULAR

Des de la FEDCAC aplaudim el recent compromís de la Generalitat per a regular l’accés al cànnabis terapèutic i esperem que permeti l’accés legal al cànnabis per a tots els pacients que ho puguin necessitar. És un dret dels pacients tenir accés a una vida millor i estem d’acord amb la Conselleria de Salut de la Generalitat en que la inscripció en una associació cannábica no hauria de ser la única opció per als usuaris terapèutics. No obstant, son precisament les associacions cannàbiques les que davant de la situació de desempara en la que es troben aquets usuaris han ofert una solució a aquesta realitat.
¨Ens passa sovint, que venen persones les quals volen provar el cànnabis per a pal·liar algun dolor, tractar alguna malaltia o fins i tot perquè els hi ho recomana el seu metge. I ens vàrem plantejar, si podem ajudar a les persones, perquè no fer-ho?¨ Angel, President Associació Kali

Una associació cannábica és principalment un conjunt d’usuaris de cànnabis que es reuneixen en un espai privat, per a realitzar diferents activitats i per a tenir accés a un producte segur i de qualitat, sense patir la necessitat d’acudir a mercats il·legals. Però s’ha de tenir present que la falta de regulació legal ha permès la creació de diferents models d’associació cannábica. Les associacions de la FEDCAC treballen sota un model de bones practiques i programes de reducció de riscos.
Es per aquest motius que algunes associacions, conscients de les necessitats dels seus socis i dels possibles riscos derivats d’un mal us del cànnabis, estan treballant amb diversos professionals de la salut per a donar una resposta a una realitat innegable, que es que hi han moltes persones consumidores de cànnabis i un alt nombre d’usuaris terapèutics.

A California amb una recepta medica tens accés a cànnabis terapèutic. A Espanya no és legal receptar cànnabis, per tant els metges no ho fan però cada cop més el recomanen, de moment extraoficialment. A Espanya tenim el conegut “Sativex”. Un medicament fet a base de cànnabis l’accés al qual a la pràctica és molt difícil o pràcticament impossible.

“Actualmente la única indicación aprobada del Sativex es la espasticidad en la Esclerosis Múltiple resistente a otros tratamientos. En EEUU se va a autorizar su uso para dolor oncológico. Los médicos sólo pueden recetar un medicamento para las indicaciones para los que está autorizado. Faltan muchos años hasta que el Sativex se pueda prescribir para todas las enfermedades para los que el cannabis ha demostrado ser útil.” Doctor Javier Pedraza Valiente.

Per tant, moltes persones que pateixen malalties susceptible de ser tractades amb cànnabis no poden beneficiar-se dels seus efectes terapèutics encara que ja estiguin reconeguts internacionalment els seus efectes beneficiosos. A més, el cost del Sativex és altíssim sobretot en comparació amb el baix cost de producció de la planta. Hem de tenir en compte també que encara aquest medicament pot ser una bona opció per a alguns pacients, no conté totes les propietats que te la planta al natural i per exemple no es pot fer una distinció entre les diferents varietats de cànnabis. És per això que per exemple a Holanda, als dispensaris americans, o a Israel entre altres,  es recepta la marihuana al natural.

Per un altre banda, una associació cannábica no es únicament un dispensador. A més d’oferir als seus socis tota mena d’activitats, xerrades, exposicions, tallers, serveis, etc… algunes associacions han desenvolupat diferents protocols i programes per ajudar als seus socis terapèutics i oferir-lis a més d’un producte de qualitat, un recolzament mèdic.

Des de la FEDCAC ajudem a les associacions cannàbiques que ho desitgin a desenvolupar aquesta mena de projectes ja que coneixem els resultats positius dels mateixos i perquè el nostre principal objectiu és lluitar per la defensa dels drets de tots els usuaris de cànnabis, inclosos els terapèutics. Cert és també, que la falta d’una regulació de les associacions cannàbiques ha provocat la seva proliferació i ha permès l’existència de males practiques en el sector.

“Creo que una gran mayoría de las asociaciones no se toma en serio esta faceta del cannabis. Piensan que por poner el término medicinal o terapéutica en su nombre, o por añadir una cruz en su logo ya se les debe considerar como tales. Engañan a la sociedad y se engañan a ellas mismas. Hacen mucho daño al movimiento de normalización, ensuciando el trabajo de aquellas pocas que sí invierten tiempo y dinero en llevar adelante un proyecto terapéutico de verdad. Sólo unas pocas asociaciones se toman el tema terapéutico en serio, el resto es solo cuestión de imagen de cara al público.” Doctor Javier Pedraza Valiente.

L’autocultiu, les associacions cannàbiques i l’accés a cànnabis terapèutic necessiten una regulació ja que actualment qualsevol usuari de cànnabis es troba totalment desprotegit.  El pacient no te accés real i l’usuari lúdic es veu abocat al mercat negre. Volem una regulació complerta que doni una resposta definitiva a aquesta realitat social. Els usuaris de cànnabis no son delinqüents i mereixen seguretat jurídica i les associacions cannàbiques han demostrat ser una bona alternativa al narcotràfic.

La FEDCAC seguirà defensant els drets de tots els usuaris de cànnabis així com els de les associacions cannàbiques. Volem remarcar que hi ha una massa activista d’usuaris terapèutics que ha trobat una resposta a les seves necessitats en les associacions cannàbiques i els seus testimonis seran clau en aquest procés de regulació. Desitgem poder participar en aquest procés treballant conjuntament amb les diferents administracions i poder compartir les nostres experiències.

G.S. Comunicació FEDCAC

comunicacio@fedcac.org

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Conoce nuestro Manual de Buenas prácticas