29 de Gener 2015 : La regulació al Parlament

regulaciójaverdeLa Comissió de Salut del Parlament de Catalunya es reunirà, en sessió ordinària, aquest dijous, 29 de gener de 2015. La FEDCAC assistirem en representació de totes les associacions federades i per defensar els drets i llibertats de tots els usuaris i usuaries de cannabis. La unió és el que ens dona la força i continuarem treballant per una regulació complerta del sector del cannabis!

  • Proposta de resolució sobre la regulació de l’accés i el consum terapèutic del cànnabis (Tram. 250-00739/10)Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
    Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.
    (Text presentat: BOPC, 154, 16; esmenes: BOPC, 178, 38)
  • Proposta de resolució sobre les associacions de consumidors de cànnabis (Tram. 250-01340/10)Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt
    Debat i votació.
    (Text presentat: BOPC, 425, 29)

 

FRAGMENTS:

Captura 2015-01-26 23-15-31 Captura 2015-01-26 23-16-37 Captura 2015-01-26 23-18-45

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Conoce nuestro Manual de Buenas prácticas